0
شرکت ماشین صنعت سورنا
  • اطلاعات بیشتر
 • کودپاش هیدرومکانیکی 15 متر مکعب

  کودپاش هیدرومکانیکی 15 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر

  کودپاش هیدرومکانیکی 15 متر مکعب

  محصولات

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 440 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 440 لیتر

  اطلاعات بیشتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 440 لیتر

  کودپاش شیمیایی

  کودپاش شیمیایی-کودپاش سانتریفیوژ-بذرپاش-کودپاش

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 350 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 350 لیتر

  اطلاعات بیشتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 350 لیتر

  کودپاش شیمیایی

  کودپاش شیمیایی-کودپاش-کودپاش سانتریفیوژ-بذرپاش-شیمیایی

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 600 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 600 لیتر

  اطلاعات بیشتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 600 لیتر

  کودپاش شیمیایی

  کودپاش-بذرپاش-کودپاش شیمیایی-کودپاش سانتریفیوژ-شیمیایی

 • کودپاش سانتریفیوژ ظرفیت 800 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ ظرفیت 800 لیتر

  اطلاعات بیشتر

  کودپاش سانتریفیوژ ظرفیت 800 لیتر

  کودپاش شیمیایی

  کودپاش-بذرپاش-کودپاش شیمیایی-کودپاش سانتریفیوژ

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 1000 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 1000 لیتر

  اطلاعات بیشتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 1000 لیتر

  کودپاش شیمیایی

  کودپاش شیمیایی- کودپاش سانتریفیوژ-بذر پاش- شیمیایی- کودپاش

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 2500 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 2500 لیتر

  اطلاعات بیشتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 2500 لیتر

  کودپاش شیمیایی

 • چیزل مرکب 5 شاخه

  چیزل مرکب 5 شاخه

  اطلاعات بیشتر

  چیزل مرکب 5 شاخه

  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • چیزل مرکب 7 شاخه

  چیزل مرکب 7 شاخه

  اطلاعات بیشتر

  چیزل مرکب 7 شاخه

  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی- سورنا

 • چیزل مرکب 9 شاخه

  چیزل مرکب 9 شاخه

  اطلاعات بیشتر

  چیزل مرکب 9 شاخه

  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر