مدل : کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل صیفی 4 متر مکعب


این دستگاه با ظرفیت 12 مترمکعب مخزن باقابلیت توزیع یکنواخت انواع کوددامی در مزارع مورد استفاده قرار میگیرد.

مجهزبه سیستم کامل هیدرولیک با حداکثر مانور پذیری تنظیمات و حداقل استهلاک

ایجادشیارو ریزش کود درون شیار که موجب مصرف بهینه کود میشود

مجهز به شیراطمینان جهت ایمنی دستگاهدر برابر صدمات احتمالی

کاهش زمان و هزینه های عملیات کوددهی


درباره ما

شرکت ماشین صنعت سورنا، تولید کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری