0
0
شرکت ماشین صنعت سورنا
فیدر میکسر افقی یا عمودی؟ 1401/07/23

فیدر میکسر افقی یا عمودی؟

دامداری نیازمند تجهیزات مخصوص است. خصوصا وقتی به موضوع تغذیه میرسیم.   دام ها  نیاز دارند تا مواد مغذی و مکمل ها را از طریق غذایشان دریافت کنند و مهم است که این عناصر به طور مساوی بین گله یا قفس پخش بشوند.

خوراک تولید شده همیشه به اندازه ای که دامدار ها میخواهند مغذی نیست و نیاز است که از محصولات و مکمل های غذایی به آن اضافه کنند. با استغاده از فیدر میکسر ها مکمل ها به طور مساوی و یکپارچه در خوراک دام توزیع میشوند و می توان اطمینان حاصل کرد که هر یک از حیوانات به مواد غذایی مورد نیا�� خود دسترسی دارد. از این رو، فیدر میکسر ها نقش مهمی را در دامداری ایفا میکنند.

در حال حاضر دو مدل اصلی فیدر میکسر ها برای فروش موجود است.

  • فیدر میکسرافقی
  • فیدر میکسر عمودی

هر دو این مدل ها توانایی انچام کار را به نحو احسن دارند و با کمترین زحمت ممکن آماده سازی و سهم بندی اجزای غذایی را انجام میدهند.

پس تفاوت این دو مدل چیست و دامداری شما به کدام مدل نیاز دارد؟

 

فیدر میکسر های افقی

اول از همه نگاهی به فیدر میکسر های افقی می اندازیم. به دلیل استفاده از مته های بزرگی که در خلاف جهت یکدیگر میچرخند، این دستگاه ها برای خرد کردن علوفه دامی و مخلوط کردن مساوی منابع غذایی مناسبند. فیدر میکسر های افقی برای دامداری های بزرگ مناسب تر هستند و به راحتی قابل حمل و نقل در پشت تراکتور هستند.

 

این فیدر میکسر ها قابلیت داشتن بین یک تا چهار مته بزرگ را دارند. این موضوع موجب میشود سازگاری آنها با دامداری های بزرگ بیشتر شود و این توانایی را به آنها میدهد که حجم زیادی از مواد خوراکی را به طور مساوی و در زمان اندکی (بسته به تعداد مته های در حال کار) مخلوط کنند. اغلب فیدر میکسر های افقی های موجود دو تیغه ای هستند و همچنان به طور باور نکردنی کارآمد هستند.

حنبه های منفی نیز درباره فیدر میکسر های افقی وجود دارد که اکثرا به سایز آن مربوط است، چون بزرگ هستند، به فضای بیشتری برای جابجایی نیاز دارند و عملکرد پیچیده ای دارند، و چون قادر به انجام کار با مقدار زیادی از مواد خوراکی هستند به انرژی زیاد و بررسی و تعمیر منظم نیاز دارند که اگر بخواهیم صادقانه نظر بدهیم همه تجهیزات دامداری باید به طور منظم بررسی و تعمیر شوند تا بتوان از دوام تجهیزات اطمینان حاضل کرد. همچنین نسبت به فیدر میکسر های عمودی قیمت بالاتری دارند، اما اگر یک دامداری بزرگ را اداره و راه اندازی میکنید قطعا فیدر میکسر های افقی، فیدر میکسری است که به دنبالش می گردید.

 

فیدر میکسر های عمودی

اگر فیدر میکسر های افقی گران هستند و به فضا و انرژی زیادی برای کار کردن نیاز دارند، فیدر میکسر های عمودی بسبب قیمت، فضا و انرژی مورد نیاز کمتر میتوانند انتخاب مناسبتری باشند. بسیاری از دامداری ها به اندازه های متوسط و کوچک از فیدر میکسر های عمودی استفاده میکنند چون آنها را میتوان به راحتی در اطراف دامداری جابجا کرد و چون کوچک هستند قابلیت جابجایی با تریلر به تراکتور و حمل و نقل در جاده های باریک را دارند.

بیشتر فیدر میکسر های عمودی یک یا دو مته بزرگ دارند که آنها را برای خرد و مخلوط کردن خوراک دام مناسب میکند. همچنین در خرد کردن علوفه دامی به خوبی فیدر میکسر های افقی عمل میکنند، اما ممکن است برای رسیدن به بافت خوراکی و مخلوط دلخواه به زمان بیشتری نیاز داشته باشند.  

با توجه به جنبه های منفی فیدر میکسر های عمودی، یکنواختی بافت مواد خوراکی به پایداری فیدر میکسر های افقی نیست و همینطور به زمان بیشتری برای انجام کار نیاز دارد و از این رو نرخ کلی تولید را پایین می آورد، اما اگر در دامداری های کوچک کار میکنید به چیزی بیشتر از فیدر میکسر عمودی برای تغذیه دام ها نیاز نخواهید داشت.

سخن آخر

فیدر میکسر ها در زمینه دامداری بسیار ارزشمند هستند بدون آنها دام باکیفیت در دسترس نخواهد بود و مراقبت از دام ها نیازمند زحمت بیشتر میشود. دام باید در هر گاز از غذای خود مواد مغذی مورد نیازش را دریافت کند.

اگر در حال تجربه خشکسالی هستید و میخواهید برای رد کردن فصل خشک به دام های خود مکمل های اضافی بدهید، نمیتوانید تضمین کنید که هر دام به مواد خوراکی و مکمل های مورد نیاز خود دست یافته است اگر هیچ فیدر میکسری برای توزیع مساوی مکمل ها استفاده نکرده باشید.

نوع فیدر میکسری که روی آن سرمایه گذاری میکنید به بودجه، تعداد دام ها و بزرگی دامداری شما بستگی دارد. مهم ترین فاکتور این است که شما یک ابزار برای رساندن مواد مغذی به دام های خود و همراه آن فوایدی که همراه با دام های سالم و قوی می آیند، در دسترس دارید.

 

 

 

Source: www.sa-green-info.co.za

خانم ملائی