ماشین آلات دامپروری

خوراک ساز دام عمودی ظرفیت  4 متر مکعب
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 4 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی   ظرفیت 12 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 12 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی   ظرفیت 10 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 10 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی   ظرفیت 14 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 14 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی ظرفیت  6 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی ظرفیت  8 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت  6 متر مکعب
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 6 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 1/5 متر مکعب
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 1/5 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
علوفه خردکن
علوفه خردکن

اطلاعات بیشتر
1 
درباره ما

شرکت ماشین صنعت سورنا، تولید کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری