خاکورزهای حفاظتی و دوار

چیزل مرکب 5 شاخه
چیزل مرکب 5 شاخه

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 9 شاخه
چیزل مرکب 9 شاخه

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 11 شاخه
چیزل مرکب 11 شاخه

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 13 شاخه
چیزل مرکب 13 شاخه

اطلاعات بیشتر
رتیواتور 36 پره
رتیواتور 36 پره

اطلاعات بیشتر
رتیواتور 54 پره
رتیواتور 54 پره

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 7 شاخه
چیزل مرکب 7 شاخه

اطلاعات بیشتر
رتیواتور 48 پره
رتیواتور 48 پره

اطلاعات بیشتر
رتیواتور42 پره
رتیواتور42 پره

اطلاعات بیشتر
1 
درباره ما

شرکت ماشین صنعت سورنا، تولید کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری