0
0
شرکت ماشین صنعت سورنا
  • اطلاعات بیشتر
 • کودپاش هیدرومکانیکی 15 متر مکعب

  کودپاش هیدرومکانیکی 15 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  9515000000

  کودپاش هیدرومکانیکی 15 متر مکعب


  محصولات

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 440 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 440 لیتر

  اطلاعات بیشتر
  تماس بگیرید

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 440 لیتر


  کودپاش شیمیایی

  کودپاش شیمیایی-کودپاش سانتریفیوژ-بذرپاش-کودپاش

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 350 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 350 لیتر

  اطلاعات بیشتر
  تماس بگیرید

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 350 لیتر


  کودپاش شیمیایی

  کودپاش شیمیایی-کودپاش-کودپاش سانتریفیوژ-بذرپاش-شیمیایی

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 600 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 600 لیتر

  اطلاعات بیشتر
  230000000

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 600 لیتر


  کودپاش شیمیایی

  کودپاش-بذرپاش-کودپاش شیمیایی-کودپاش سانتریفیوژ-شیمیایی

 • کودپاش سانتریفیوژ ظرفیت 800 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ ظرفیت 800 لیتر

  اطلاعات بیشتر
  572000000

  کودپاش سانتریفیوژ ظرفیت 800 لیتر


  کودپاش شیمیایی

  کودپاش-بذرپاش-کودپاش شیمیایی-کودپاش سانتریفیوژ

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 1000 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 1000 لیتر

  اطلاعات بیشتر
  594000000

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 1000 لیتر


  کودپاش شیمیایی

  کودپاش شیمیایی- کودپاش سانتریفیوژ-بذر پاش- شیمیایی- کودپاش

 • کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 2500 لیتر

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 2500 لیتر

  اطلاعات بیشتر
  1540000000

  کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 2500 لیتر


  کودپاش شیمیایی

 • چیزل مرکب 5 شاخه

  چیزل مرکب 5 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  574750000

  چیزل مرکب 5 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • چیزل مرکب 7 شاخه

  چیزل مرکب 7 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  720720000

  چیزل مرکب 7 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی- سورنا

 • چیزل مرکب 9 شاخه

  چیزل مرکب 9 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  973500000

  چیزل مرکب 9 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر