0
0
شرکت ماشین صنعت سورنا
  • اطلاعات بیشتر
 • خوراک ساز دام عمودی 4 متر مکعب

  خوراک ساز دام عمودی 4 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  3538000000

  خوراک ساز دام عمودی 4 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

  ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • خوراک ساز دام عمودی 6 متر مکعب

  خوراک ساز دام عمودی 6 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  3790000000

  خوراک ساز دام عمودی 6 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  6226000000

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  6751800000

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی  ظرفیت 10 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 10 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  7205000000

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 10 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی  ظرفیت 12 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 12 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  8222500000

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 12 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • خوراک ساز دام افقی  ظرفیت 14 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 14 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  8536000000

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 14 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری