0
0
کاتالوگ دریافت قیمت
شرکت ماشین صنعت سورنا
  • اطلاعات بیشتر
 • خوراک ساز دام عمودی 4 متر مکعب

  خوراک ساز دام عمودی 4 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  دریافت قیمت

  خوراک ساز دام عمودی 4 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

  ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • خوراک ساز دام عمودی 6 متر مکعب

  خوراک ساز دام عمودی 6 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  دریافت قیمت

  خوراک ساز دام عمودی 6 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  دریافت قیمت

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  دریافت قیمت

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی  ظرفیت 10 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 10 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  دریافت قیمت

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 10 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

 • خوراک ساز دام افقی  ظرفیت 12 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 12 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  دریافت قیمت

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 12 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • خوراک ساز دام افقی  ظرفیت 14 متر مکعب

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 14 متر مکعب

  اطلاعات بیشتر
  دریافت قیمت

  خوراک ساز دام افقی ظرفیت 14 متر مکعب


  ماشین آلات دامپروری