0
0
شرکت ماشین صنعت سورنا

کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 2500 لیتر

کودپاش شیمیایی

مجهز به سیستم تنظیم تک و دو سانتریفیوژ با عرض 18 تا 32 متر 
عملکرد دقیق دریچه ها و پاشش یکنواخت قابل استفاده برای پاشش بذر 
دارای قابلیت باز و بسته شدن دریچه ها به صورت هیدرولیکی
قابلیت استفاده به صورت سوار و کششی