0
0
شرکت ماشین صنعت سورنا

کودپاش سانتریفیوژ با ظرفیت 600 لیتر

کودپاش شیمیایی

برچسب ها

جهت پاشش یکنواخت کودهای دانه ای شیمیایی به کار می روند که به علت عملکرد دریچه ها و یکنواختی پاشش ، جهت پاشش بذر نیز مورد استفاده قرار می گیرند . 
از مزیت های بارز این نمونه دستگاه ها می توان به شاسی بسیار قوی، انتقال نیروی غیر مستقیم برای همزن ها که عدم درگیری با مخزن در ضربه های شدید در حالت حرکت در مزرعه را فراهم می کند ، حالت هلیسی همزن که موجب عدم وارد شدن ضربه به دانه های کود یا بذر می شود و از خرد شدن و شکسته شدن آنها جلوگیری می کند . فاصله صفحات پاشش و همپوشانی میان صفحات که موجب یکنواختی در پاشش بذر یا کود می شود ، قابلیت تنظیم پره های پاشش به منظور پرتابش بذرهای مختلف با وزن های مختلف ، که موجب پاشش یکنواخت و استفاده بهینه از دستگاه می شود ، استفاده از پین های برشی مابین همزن و شافت انتقال نیرو که هرگونه فشار احتمالی از گیربکس برداشته خواهد شد ، دارای چرخ ترانسپورت و سهولت جابجایی و اتصال به تراکتور اشاره کرد .